Reklamácie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1. je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • Kontaktovať nás (viď kontakt) emailom alebo telefonicky, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
 • Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.
 • Tovar nesmie byť používaný alebo inak poškodený.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Reklamačný poriadok internetovej predajne www.ipapier.sk

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za bez závadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci je povinný dodržať zákonom stanovenú lehotu 30 dní na vybavenie reklamácie.

Reklamácie a postup pri reklamovaní

 • Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0948 815 991
 • Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu:
  QPG spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, 06401 Stará Ľubovňa 
 • Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému.

 • Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus.
 • Výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru).
 • Vrátenie peňazí.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Reklamačný formulár nájdete po kliknutí na tento odkaz

Vyplnený formulár nám pošlite emailom na info@ipapier.sk a vyplnený formulár v tlačenej forme nám prosím pošlite spolu s reklamovaným tovarom.